Uddannelser


Nyt websted om dine uddannelsesmuligheder åbner snart her.


Lav et bookmark og kom snart igen.

Uddannelser for dig, hvad enten du er helt ung eller gerne vil igang igen med en uddannelse efter, at du har haft erhvervsarbejde i nogle år.

Drømmer du om en af de erhvervsfaglige uddannelser, en af de naturfaglige uddannelser, en af de sociale uddannelser eller en af de mere praktisk betonede uddannelser, så vil du finde hjælp her i den nærmeste fretid.

Tilpasset søgning

De forskellige uddannelser opdeles i erhvervsområder, det vil sige områder med forskellige typer af jobs, men som alligevel har nogle fælles træk. Disse forskellige typer er også gode til at overveje, i forhold til hvilken type job man kan se sig selv i.

Er man til noget teknisk eller mere til noget med mennesker?
Kan man lide at producere noget synligt, eller er man glad for at drage omsorg for andre mennesker?

I alfabetisk rækkefølge kan disse områder for forskellige typer job og erhverv nævnes sådan:

Job og områder af erhverv

Administration, HR (human ressource), økonomi, jura og sprog
Administration kan handle om økonomi og revision, om jura, om arbejde med sprog, om ansættelse og uddannelse af personale.

Bygge og anlæg
Bygge- og anlægsområdet indeholder de erhverv, der arbejder med opførelse af bygninger, broer og anlæg så som murer, tømrer, snedker, elektriker, vvs, blikkenslager, konstruktør osv..

Data, it og teleteknik
Denne gruppe job handler om udvikling af it-systemer og edbprogrammer, og om at rådgive virksomheder ved køb af computere, programmer og it i det hele taget.

Design, formgivning og grafisk arbejde
Man kan både arbejde med fagene som et håndværk og digitalt. Det synlige udtryk (det visuelle) og funktionen af det, man arbejder med (det funktionelle), har stor betydning for designområdet i bred betydning.

Fremstilling af fødevarer
Ofte foregår produktionen på fabrikker, som konservesfabrikker eller anden forarbejdning af fødevarer og produktion af mad med mange mindre fremstillingsvirksomheder. Inden for dette område fremstiller man alle slags fødevarer til mennesker og foder til dyr.

Hotel, restauration, køkken og kantine
Madlavning indgår i en række af jobbene som kok, økonoma, kantinebestyrer mv., men også at servere og at gøre rent.

Industriel produktion
Jobbene er teknisk avancerede, men kræver også en god fysik. Her findes de fleste job på arbejdsmarkedet, så produktion på virksomheder er en meget vigtig kategori af jobs og erhverv.

Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab
Ikke alle job inden for denne erhvervskategori kræver en ingeniøruddannelse. Men de kræver alle
god viden om og interesse for teknik og naturvidenskab.

Jern, metal og biler
Disse job er meget fysiske med løft og brug af både tunge og specialiserede værktøjer, bortset fra arbejde med ædelmetaller.

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje
Arbejdet indebærer brug af naturens ressourcer til produktion af madvarer. I disse job arbejder man med og i naturen, i form af at arbejde med husdyr, træer og andre planter samt kæledyr, foruden fiskerierhvervet, der fisker i havet eller har med opdræt af fisk at gøre.

Medie, kultur, underholdning og sport
En række af jobbene har fokus på det kreative, det innovative og det sansemæssige. Området kan betegnes som en del af oplevelsesindustrien, som er i hastig udvikling.

Pædagogisk, socialt og religiøst arbejde
Disse job handler om at tage sig af samfundsborgere, der skal have omsorg og støtte for at udvikle sig eller klare dagligdagen. Dette er et meget omfattende område, der er i stadig udvikling med stigende behov, bortset fra det religiøse arbejde. Job som lærer og underviser findes under kategorien ’Undervisning, forskning og vejledning’, se forneden.

Rengøring, ejendomsservice og renovation
I dette område findes rengøringsjob af enhver art, både på hospitaler, kontorer, i busser, tog og fly samt i private hjem.

Salg, indkøb og markedsføring
I dette område finder man en række job inden for detailhandel. I nogle stillinger har man direkte kontakt med kunder, i andre mere indirekte.

Sundhed, omsorg og pleje
De fleste job inden for sundhedssektoren handler om at forebygge og helbrede sygdomme med velkendte job som sygeplejerske og lære. Nogle handler også om at pleje dem, der ikke er raske.

Tekstil og beklædning
Job inden for området er meget tekniske. De handler om nye produkter og produktionsmetoder. Andre handler om at markedsføre og sælge.

Transport, lager og maskinførerarbejde
Jobbene handler om transport i form af kørsel eller sejlads. Man betjener maskiner eller køretøjer, og der flyttes gods fra sted til sted.

Træ, møbel, glas og keramik
Disse job handler om design, produktion og reparation af produkter, både dele til industrimaskiner og dagligdags brugsgenstande.

Undervisning, forskning og vejledning
Her findes alle de job, der er en forudsætning for alle andre job, nemlig job der går ud på at lære andre noget nyt, dvs. job som lærer og underviser.

Vagt, sikkerhed og overvågningsarbejde
Arbejdsområdet handler om at sikre menneskers liv og ejendom mod tyveri og katastrofer ved at holde øje, så ulykker helt undgås.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside om job og erhverv UG.dk Uddannelsesguiden .


www.Uddannelser.net